Tilintarkastusvalonta

Tilintarkastusvalvonta on siirtynyt PRH:n tehtäväksi 1.1.2016 alkaen. Tilintarkastusvalvonta huolehtii tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta:
- järjestää vuosittain tilintarkastajatutkinnot
- valvoo tilintarkastuksen laatua
- ylläpitää tilintarkastajarekisteriä ja tilintarkastajatutkintorekisteriä
- huolehtii tilintarkastuksen yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä
- on tilintarkastusalan kv-valvontayhteistyöstä vastaava viranomainen Suomessa.

Tilintarkastusvalvonnassa toimii ratkaisutoiminnassaan itsenäinen tilintarkastuslautakunta.

Tilintarkastuslautakunnan tehtävänä on mm.
1) tilintarkastuksen yleinen ohjaus ja kehittäminen
2) varoitusten ja huomautusten antamiseen, hyväksymisen peruuttamiseen
3) oikaisuvaatimuksiin ja muutoksenhakuun liittyvät ratkaisut.


Lisätietoja tilintarkastusvalvonnasta saa tilintarkastusvalvonnan sivuilta:
https://www.prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta.html


Yhteystiedot:
Tilintarkastusvalvonta