Säädökset

JHT- ja JHTT-tarkastajia, -yhteisöjä ja -tutkintoa koskevat säädökset (2016 alkaen):

Tilintarkastuslaki (1141/2015)

Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta (1142/2015)

Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta (1377/2015)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä (1442/2015)

Laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista (1512/2015)


Ennen vuotta 2016 voimassa ollutta lainsäädäntöä:

JHTT-laki (467/1999)

JHTT-laki ruotsiksi (Lag om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin)

JHTT-laki englanniksi (467/1999)
 
JHTT-asetus  (1083/2008) ja Asetus JHTT-asetuksen muuttamisesta (603/2011)
 
JHTT asetus hyväksymisvaatimuksista
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (1369/2009, voimaantulo 1.1.2010)
 
Valtiovarainministeriön asetus
JHTT-lautakunnan maksullisista suoritteista (1004/2013, voimaantulo 1.1.2014 ja on voimassa 31.12.2015 asti)