Lausunnot

Yhdistyksen antamia lausuntoja.

2015

Lausunto PRH:n maksuasetusluonnoksesta.

Lausunto eduskunnan 12.3.2015 hyväksymään tilintarkastuslakiin liittyvistä
asetusluonnoksista

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tilintarkastajan vuosimaksuista ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lausunto uuden tilintarkastajatutkintojärjestelmän tutkintoja ja kokeita valmistelleen työryhmän raportista.

2014

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi sekä luonnoksista esitykseen liittyviksi asetuksiksi.

Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta (velvoite ilmoittaa rikosepäilyistä).

2013

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tilintarkastuslain muuttamisesta (velvoite ilmoittaa rikosepäilyistä sekä tilintarkastajan eroaminen, salassapitovelvoite ja yläikäraja)

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle tilintarkastajajärjestelmäuudistuksesta

Lausunto luonnoksesta asetukseksi KHT- ja HTM-tilintarkastajien hyväksymisvaatimuksista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 26 § muuttamisesta

 

2012

Lausunto KHT-yhdistykselle hallinnon tarkastuksen standardiluonnoksesta

Eriävä mielipide tilintarkastajajärjestelmän uudistamistyöryhmän raporttiin

 

2011

Lausunto JHTT-lautakunnan maksuasetusluonnoksesta

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

Lausunto tilintarkastajien auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistämisestä

  

2010

 • Lausunto selvitysmies Edward Anderssonin raportista, joka koskee tilintarkastusjärjestelmän uudistamista

 

2009

  • Lausunto ehdotuksesta JHTT-tarkastajien ja JHTT-yhteisöjen laaduntarkastusjärjestelmiksi
 • Lausunto lakiestyksestä HE 217/2009 (eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta)
 • Lausunto työ- ja elinkeinoministeriöln laatimasta suomalaisen tilintarkastusjärjestelmän uudistamisen arviomuistiosta ja sen nykytilaa kuvaavasta liitteestä
 • Lausunto tilintarkastusmarkkinoiden keskittymisen vähentämisestä
 • Lausunto pienten yritysten kirjanpito- ja tilinpäätössäädöksistä
 • Lausunto opetusministeriölle

 

2008

 • Lausunto valtiovarainministeriölle julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta.
 • Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle komission suosituksesta tilintarkastajan vahingorvausvastuun rajoittamisesta  
 • Lausunto opetusministeriölle yliopistolain ja siihen liittyvän lainsäädännön kokonaisuudistuksesta
 • Lausunto valtiovarainministeriölle JHTT-säädösten tarkistamistyöryhmän muistiosta.
 • Lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle tilintarkastajien hyväksymisvaatimusten uudistamisesta.

2006

 • Lausunto opetusministeriölle ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen kustannustiedon keruusta 19.1.2006
 • Lausunto valtiovarainministeriölle JHTT –tilintarkastajien laadunvarmistuksen rahoituksesta 30.1.2006
 • Lausunto valtiovarainministeriölle sen asetuksesta JHTT-lautakunnan maksullisista suoritteista 12.5.2006
 • Lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle tilintarkastuslain kokonaisuudistuksesta 9.6.2006
 • Lausunto Energiamarkkinavirastolle suosituksesta, joka koskee sähkö- ja maakaasuliiketoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten tilintarkastusta 11.10.2006

2003

 2002

2000

 1999