Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

JHTT-yhdistys on julkaissut keväällä 2017 ajan tasalle päivitetyn version
suosituksestaan Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa
(Kohtaan 2.2 on tehty päivitys toukokuussa 2017.)

 

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa -julkaisu on suositus julkisen hallinnon tilintarkastuksen hyvistä käytännöistä. Oma suositus hyvästä tilintarkastustavasta on tarpeellinen julkishallinnon erityispiirteiden vuoksi. Julkaisussa otetaan kantaa tilintarkastuksen etiikkaan, toteutukseen tarkastustyön eri vaiheissa ja uutena asiakokonaisuutena tilintarkastuksen laadunvarmistukseen. Julkaisu on tarkoitettu tilintarkastuksen ammattilaisille, tarkastuskohteiden tilivelvollisille ja päättäjille sekä julkishallinnon tarkastusta opiskeleville.
Publikationen God revisionssed inom offentlig förvaltning är en rekommendation om god revisionssed inom den offentliga administrationen. En egen publikation om god revisionssed är nödvändig på grund av de särdrag, som förekommer inom den offentliga administrationen. I skrivelsen tar man ställning till revisionsetik och revisionens genomförande samt som en ny sakhelhet revisionens kvalitetskontroll. Publikationen är avsedd för yrkesmän inom revisionen, revisonsobjektens redovisningsskyldiga och beslutfattare samt för elever som studerar offentig förvaltning.

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa -julkaisu on suositus julkisen hallinnon tilintarkastuksen hyvistä käytännöistä. Oma suositus hyvästä tilintarkastustavasta on tarpeellinen julkishallinnon erityispiirteiden vuoksi. Julkaisussa otetaan kantaa mm. tilintarkastuksen etiikkaan ja toteutukseen tarkastustyön eri vaiheissa. Julkaisu on tarkoitettu tilintarkastuksen ammattilaisille, tarkastuskohteiden tilivelvollisille ja päättäjille sekä julkishallinnon tarkastusta opiskeleville.

Ruotsinkielinen käännös julkaistaan myöhemmin.

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa 2017